Hỗ trợ trực tuyến
Địa điểm gợi ý
Tỷ giá

GIÁ CÀ PHÊ NGÀY 12/11/2014

Thị trường

Giá

Thay đổi

Cà phê London (01/15)

2031

+8(0.4%)

Cà phê New York (03/15)

188.75

+3.05(1.64%)

FOB (HCM)

2,008

Trừ lùi:+30

Giá cà phêĐắk Lăk

40,300

+200

Lâm Đồng

39,600

+400

Gia Lai

40,400

+200

Đắk Nông

40,500

+200

Hồ tiêu

191,000

+2,000

Tỷ giá USD/VND

21,270

0

 

0
0
8,319
2,384,855