Hỗ trợ trực tuyến
Địa điểm gợi ý
Tỷ giá

GIÁ CÀ PHÊ NGÀY 27/09/2014

Thị trường

Giá

Thay đổi

Cà phê London (11/14)

1955

+11(0.57%)

Cà phê New York (12/14)

186.05

+3.75(2.06%)

FOB (HCM)

1,925

Trừ lùi:-30

Giá cà phêĐắk Lăk

38,800

+200

Lâm Đồng

37,900

+200

Gia Lai

39,100

+200

Đắk Nông

38,700

+200

Hồ tiêu

186,000

-1,000

Tỷ giá USD/VND

21,195

0
 

 

0
736
736
2,355,350