Hỗ trợ trực tuyến
Địa điểm gợi ý
Tỷ giá

GIÁ CÀ PHÊ NGÀY 21/10/2014

Thị trường

Giá

Thay đổi

Cà phê London (11/14)

2049

-68(-3.21%)

Cà phê New York(12/14)

199.4

-11.25(-5.34%)

FOB (HCM)

2,030

Trừ lùi:-30

Giá cà phêĐắk Lăk

39,600

-1,400

Lâm Đồng

38,600

-1,400

Gia Lai

39,800

-1,400

Đắk Nông

39,600

-1,400

Hồ tiêu

185,000

-1,000

Tỷ giá USD/VND

21,240

+20
 

 

938
1,473
16,924
2,371,538